Om 

 

Rettshjelper Leiv Prestvik

Jeg er utdannet cand.mag innen juss og samfunnsvitenskap, og har tilleggsstudier innen veiledning, personlig kompetanse og gruppedynamikk.

 

Fra 1987 til 2019 var jeg tilsatt i Trygdeetaten/Nav, både på kommune- og fylkesnivå, i NAV Klageinstans og for Rikstrygdeverket/NAV- direktoratet. Arbeidsoppgavene har vært saksbehandling, opplæring og utredning. Jeg har bistått NAV/Staten i flere lagmannsrettsaker. I 2009 – 2010 arbeidet jeg for NAV Direktorat med pensjonsreformen, og likedan i 2013 – 2015 med uførereformen.

 

Jeg har også erfaring fra ekstern informasjon, for eksempel for arbeidsgivere og brukerorganisasjoner, og har forelest i velferdsrett på Høyskolen i Molde. Uansett stilling og arbeidsopppgaver har jeg vært opptatt av regelverk og faglig kompetanse. Det bringer jeg også med meg i arbeidet som rettshjelper.

Ta kontakt