Hva vi gjør

 

Rettshjelper Leiv Prestvik

Alderspensjon og AFP

Etter pensjonsreformen i 2011 er alderspensjon blitt mer komplisert enn noen gang. Reglene er vanskelig å forstå, og du har fått mange flere alternativer for valg av tidspunkt og grad av uttak.
 

Utgangspunktet for å finne ut av dette er å logge inn på nav.no. Da kan du se og kontrollere din individuelle pensjonsopptjening, og bruke pensjonskalkulatoren der. Den gir også opplysning om offentlig tjenestepensjon og en del private ordninger. De offentlige pensjonskassene har også egne kalkulatorer. Det vil lønne seg for deg å bruke litt tid på slike forberedelser. Deretter kan vi i felleskap finne ut av ting. Ofte er det best med et fysisk møte på for eksempel 1 time, der vi begge sitter foran samme PC. Uansett må du selv ta valget av pensjonsløsning.

 

Ta kontakt

Rettshjelper Leiv Prestvik

Uføretrygd

Jeg kan gi veiledning om uføretrygd til enkeltpersoner og organisasjoner.

Om lag 10 prosent i yrkesaktiv alder vil ende opp med uføretrygd, som blir avløst av alderspensjon fra fylte 67 år. De fleste sakene møter jeg som klage- eller ankesaker, men noen ganger vil det være en fordel å komme inn på et tidligere tidspunkt i saken, for eksempel hvis NAV underveis ber om en uttalelse fra deg.

Det kan dreie seg om avslag på uføretrygd, grad av uføretrygd, tidspunkt for uførhet og hvordan uføretrygden er beregnet.

Ta kontakt

Rettshjelper Leiv Prestvik

Klage & ankesaker

Hvis du er uenig i vedtak fra NAV, kan jeg hjelpe deg med klage til NAV Klageinstans, og evt deretter anke til Trygderetten. Med tillatelse fra retten kan jeg også representere deg i saker som går videre til vanlige domstoler.

Gjennomsnittlig vil ca hver 5 klage/ankesak vinne fram. Hva har du å vinne, hva har du å tape? Jeg prøver å unngå saker hvor sjansen for å vinne fram er liten – det vil bare påføre deg unødvendige utgifter. Hvis du vinner fram, vil NAV/Trygderetten dekke utgiftene til rettshjelp.

Klage- og ankesaker tar lang tid. Klage/ankefristen er på 6 uker fra du fikk vedtaket. Deretter vil NAV bruke tid på å vurdere om vedtaket skal endres, eller om saken går videre til klageinstans eller Trygderetten. I en uføresak vil NAV i dag bruke kanskje 6 mnd, og deretter Trygderetten 12 til 15 mnd. Da gjelder det at saken er godt forberedt, for å unngå nye runder.

Ta kontakt

Finner du ikke det du ser etter?

 

Ta kontakt på telefon +47 913 01 514 eller send en e-post til skuddu@yahoo.no