Din rettshjelper

Klage/anke & rådgivning når det gjelder trygd og pensjon

Ta kontakt

Om meg

Jeg kan veilede og hjelpe deg med saker innen folketrygd og andre lover som gjelder stønader fra NAV, og også fra offentlige pensjonskasser. Jeg kan ta klage- og ankesaker for NAV Klageinstans og Trygderetten, og med tillatelse fra retten kan jeg også representere deg ved saker som går videre til vanlige domstoler.

Som rettshjelper har jeg lang erfaring og spesialkunnskap på trygdeområdet. Bistand fra rettshjelper er et rimeligere alternativ enn advokatbistand. Reglene om fri rettshjelp gjelder på samme måte.

Les mer

Ring oss

Send E-post

Lokasjon

Langmyrvegen 1B, Molde 

Noen av våre fagområder

Alle fagområder